Sherborne Developmental Movement Greece

Καλωσήρθατε στην επίσημη ιστοσελίδα της μεθόδου στην Ελλάδα

Sherborne Developmental Movement

        Είναι μια κινησιοπαιδαγωγική μέθοδος όπου τα άτομα που συμμετέχουν, εξερευνούν τις δυνατότητες του σώματός τους (νιώθουν σαν στο «σπίτι» τους) μέσα από το “Παιχνίδι Σχέσεων”. Η μέθοδος σκοπεύει να εμπλέξει τις/τους συμμετέχουσες/οντες στη διαδικασία της αλληλεπιδραστικής μάθησης μέσα από κινητικές εμπειρίες που βασίζονται στα κινητικά πρότυπα της ανθρώπινης ανάπτυξης. 

 

Είναι ένα αλληλεπιδραστικό παιχνίδι ! Σε ένα περιβάλλον ανοιχτό, μη επικριτικό, η ομάδα ενθαρρύνεται να αλληλεπιδράσει μέσα σε ένα συναισθηματικό πλαίσιο επιτυχίας και κατορθώματος. Ως μια μέθοδος που χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της επίγνωσης του εαυτού και τη βελτίωση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης,επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα άτομα (παιδιά ή ενήλικες) και σε διαφορετικά περιβάλλοντα (κοινότητα,σχολικές τάξεις κ.ο.κ). 

Εκπαιδεύσεις/Trainings

Sherborne Developmental Movement Basic Course Θεσσαλονίκη, 6-7 Απριλίου 2024

Οι συνεδρίες 1-6 βασίζονται σε τέσσερις πτυχές που είναι κοινές σε κάθε συνεδρία:

  1. μάθηση μέσω της εμπειρίας της κίνησης
  2. μαθαίνοντας για τη θεωρία του SDM, συμπεριλαμβανομένων των αρχών κίνησης του Laban
  3. μαθαίνοντας να παρατηρούμε με ακρίβεια, να κάνουμε εκτιμήσεις και να σχεδιάζουμε μπροστά
  4. ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των γνώσεων που απαιτούνται από έναν στοχαστικό επαγγελματία

Για να θεωρηθεί η εκπαίδευση έγκυρη, οι εκπαιδεύτριες/ες, είναι απαραίτητο να είναι πιστοποιημένες/οι International Course Leaders, από την International Sherborne Cooperation (ISCO).

Οι συνεδρίες 7-12 διοργανώνονται σε εθνικό επίπεδο με τη συμμετοχή International Course Leaders και αποτελούν το Advanced Practitioners Course. Στόχος είναι η εμβάθυνση στη κατανόηση και τη χρήση της μεθόδου και η περαιτέρω μελέτη σε ζητήματα που αφορούν τη δημιουργία ενός κατάλληλου μαθησιακού περιβάλλοντος, η επικοινωνία μέσω αφής και η ανάπτυξη της κίνησης. Σε αυτό το επίπεδο η εκπαίδευση περιλαμβάνει βιωματικά και θεωρητικά μέρη καθώς και η ευκαιρία να πειραματιστούν τα συμμετέχοντα άτομα με τα διαφορετικά στυλ εκπαίδευσης στην SDM.

Επίπεδο 4- International Course Leader – Πρακτική ( δημιουργία , οργάνωση, εκπαίδευση νέων εκπαιδευομένων)

Η SDM αποτελεί μια διεπιστημονική προσέγγιση.To σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους/τις θεραπευτές/τριες -παιδαγωγούς που αναζητούν διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης με τα παιδιά ή τους ενήλικες που συνεργάζονται ( εκπαιδευτικοί, νηπιαγωγοί, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές,δάσκαλοι, ειδικοί παιδαγωγοί, ψυχολόγοι,δασκάλοι/καθηγητές φυσικής αγωγής, κα.)

Μετά την παρακολούθηση και των συνεδριών εκπαίδευσης 1-6 οι συμμετέχοντες/ουσες λαμβάνουν αναγνωρισμένο πιστοποιητικό στη μέθοδο ως Sherborne Developmental Practitioners. Οι εκπαιδεύσεις είναι αναγνωρισμένες από την International Sherborne Cooperation.

Ο Αλαΐσκας Θωμάς είναι εργοθεραπευτής που έχει ασχοληθεί με τις αναπτυξιακές διαταραχές παιδιών και εφήβων (κυρίως με την ΔΑΦ )
τα τελευταία 15 χρόνια. Το 2008 είχε την πρώτη επαφή με τη μέθοδο SDM και έκτοτε την εφαρμόζει στα πλαίσια ομαδικών θεραπευτικών προγραμμάτων αλλά και σαν αυτούσιο ομαδικό πρόγραμμα. Το 2014 ολοκλήρωσε την εκπαίδευση του και είναι διεθνής εκπαιδευτής της μεθόδου. Συμμετείχε στο τομέα της παρέμβασης στην πτυχιακή εργασία του Π.Καγκιλέρη και στο κομμάτι της αξιολόγησης στην έρευνα που έλαβε χώρα στην παιδοψυχιατρική κλινική του πανεπιστημίου Αθηνών. Μετά από 9 χρόνια στην Αθήνα όπου εργάστηκε σε ατομικά προγράμματα σε ιδιωτικές κλινικές και στην κοινότητα, σε ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων και στον τομέα της αυτόνομης διαβίωσης για παιδιά και εφήβους με αναπτυξιακές διαταραχές, βρίσκεται πλέον στη Χίο όπου δουλεύει σαν εργοθεραπευτής και εφαρμόζει την SDM σε ενήλικες με ψυχικές διαταραχές , σε παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές και μαθησιακές δυσκολίες.

Ο Μπογέας Θοδωρής είναι εργοθεραπευτής, Msc. Είναι αναγνωρισμένος διεθνής εκπαιδευτής της μεθόδου Sherborne (International Course Leader). Έχει χρησιμοποιήσει τη μέθοδο σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, σε παιδιά-πρόσφυγες, σε παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές, εγκεφαλική παράλυση και προβλήματα ψυχικής υγείας, ενώ έχει χρησιμοποιήσει τη μέθοδο και σε ενήλικες που έχουν ανάγκη να έρθουν σε επαφή με το σώμα και τον εαυτό τους ξανά. Παράλληλα, έχει η διδακτική εμπειρία σε προπτυχιακά προγράμματα σπουδών της εργοθεραπείας και έχει εκδόσει επιστημονικές εργασίες σε βιβλία και επιστημονικά περιοδικά. Η συνεργασία του με φορείς ειδικής αγωγής, ψυχικής υγείας, παιδικής προστασίας και κοινωνικής ένταξης, τον έχουν βοηθήσει να κατανοήσει τις δυνατότητες και τον αντίκτυπο της μεθόδου σε όσες/ους τη βιώνουν. 

SHERBORNE, V. (2001)

Developmental Movement for Children. Mainstream, special needs, and pre-school. London, Worth Publishing.

HILL, C. (2006)

Communicating Through Movement. Sherborne Developmental Movement – towards a broadening perspective. Clent, Sunfield Publications

THORNQUIST, A. (2012)

Movement and Interaction. The Sherborne Approach and Documentation. Oslo, Universitetforlaget.

HAGERTY, B. et al. (1993).

An Emerging Theory on Human Relatedness. IMAGE: Journal of Nursing Scholarship. 25(4), 291-296.

NEWLOVE, J, DALBY, J.(2004)

Laban for all. London, Routledge

THORNTON, S. (1971)

 A movement Perspective of Rudolf Laban. London, McDonald and Evans.

LOOTS, G., MALSCHAERT, E. (1999).

The use in Belgium of developmental movement according to the work of Veronica Sherborne: a developmental psychology view. European Journal of Special Needs Education, (14)3, 221-230, DOI: 10.1080/0885625990140304

MORGULEC - ADAMOWICZ, N. (2020).

The Sherborne Developmental Movement (SDM) for individuals with Autism Spectrum Disorder. PALAESTRA, (34)2, 17-25. 

WESTON, C. (2012)

Becoming bonded through Developmental Movement Play: review of a parent and child movement group incorporating the theory, practice and philosophy of Sherborne Developmental Movement. Body, Movement and Dance in Psychotherapy. (7)4, 245-262, DOI: 10.1080/17432979.2012.669795

STRZALKOWSKA-NOWACK, I. (2018)

 Communication through Movement – Sherborne Developmental Movement method of working with people with Autism Spectrum Disorders. Rozprawy Społeczne 2018, (12)4, 65-74.

POKORSKA, M.,CZECHOWSKI, M. (2020)

Effects of Shantala massage combined with Sherborne Developmental Movement method. Biomedical Human Kinetics, 12, 115–124, DOI: 10.2478/bhk-2020-0015

ZAWADZKA, D. RYMARCZUK, A. BUGAJ, R. (2014)

Evaluation of the effectiveness of Sensory Integration and Sherborne Developmental Movement in improving of psychomotor functioning of autistic children. Fizjoterapia, (22)1, 3-17. 

ZWOLINSKA, D., ET AL. (2014).

The importance of persons accompanying children with moderate intellectual disability in the teraphy of Veronica Sherborne Developmental Movement. 
Adaptowana Aktywność Fizyczna Postępy Rehabilitacji (2), 33 – 40, DOI: 10.2478/rehab-2014-0036

HEN, M. & WALTER, O. (2012).

The Sherborne Developmental Movement (SDM) teaching model for pre-service teachers. Support for Learning, (27)1, 11-19.

MARSDEN, E. & EGERTON, J. (2007)

Moving with Research. Evidence-Based Practice in Sherborne Developmental Movement. Clent, Sunfield Publications.

Επικοινωνία

Sherborne Developmental Movement Greece

Sherborne Developmental Movement Greece

sherbornegr@gmail.com

Sherborne Developmental Movement Greece 2022. All Rights Reserved

Clay animation: Φλώρα Βάβουλα & Φαίη Καλαφάτη