Καλωσήρθατε στην επίσημη ιστοσελίδα της μεθόδου Sherborne Developmental Movement στην Ελλάδα.

Σκοπός της σελίδας αυτής είναι να μοιραστεί πληροφορίες για τη μέθοδο και να αποτελέσει το σημείο αναφοράς για ανακοινώσεις, νέα, εκπαιδεύσεις.

Μέθοδος

φυλλάδιο τρίπτυχο + sherborne international

Η SDM είναι ένα πρόγραμμα παρέμβασης που αναπτύχθηκε από την Veronica  Sherborne, η οποία επηρεάστηκε από το έργο του Rudolf Laban και την βιωματική της εργασία με παιδιά με ειδικές ανάγκες (Sherborne, 2001). Η SDM συνδυάζει την σωματική άσκηση με την επικοινωνία, τις κοινωνικές δεξιότητες με την μίμηση και την κοινή εστία προσοχής, την επικοινωνία με τις αισθητικο- κινητικές δεξιότητες και την ικανότητα να ακολουθείς  αλλά και να δίνεις οδηγίες (Sherborne, 2001). Βασικές αρχές είναι η αποδοχή των μελών της ομάδας, η ευχάριστη διάθεση και η έλλειψη αντικειμένων. Οι στόχοι  στην SDM βασίζονται σε δύο κύριους άξονες , την αναγνώριση του εαυτού και την αναγνώριση των άλλων. Η  SDM ενσωματώνει το αισθητικό- κινητικό παιχνίδι με την συνεργασία και την ομάδα και στοχεύει να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αναγνωρίσουν τον εαυτό τους και το σώμα τους , μέσα στον χώρο σε αλληλεπίδραση με τους άλλους και παράλληλα  να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση και την πρωτοβουλία τους.

©2022 Sherborne Copyright All Right Reserved.