Εκπαιδεύσεις

Στόχος του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στο πρώτο επίπεδο της Sherborne Developmental Movement(SDM). H SDM είναι μια μέθοδος παρέμβασης που απευθύνεται σε παιδιά και ενήλικες με διάφορες ιδιαιτερότητες και δυσκολίες. ( Αυτισμό, Διαταραχή ελλειματικής προσοχής και υπερκινητικότητας, μαθησιακές δυσκολίες, σύνδρομο Down, , νοητική στέρηση, ψυχοκινητική καθυστέρηση, εγκεφαλική παράλυση, προβλήματα συμπεριφοράς κ.α). Ακόμη, είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της επίγνωσης του εαυτού και τη βελτίωση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης,επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε τυπικό πληθυσμό (παιδιά ή ενήλικες) και σε διαφορετικά περιβάλλοντα (κοινότητα,σχολικές τάξεις κ.ο.κ).Εν κατακλείδι,οι ιδιαιτερες δυσκολίες-ανάγκες και το δυναμικό της ομάδας καθορίζουν την επιμέρους στοχοθεσία.

 

Η SDM αποτελεί μια διεπιστημονική προσέγγιση.To σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους Θεραπευτές-παιδαγωγούς που αναζητούν διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης με τα παιδιά ή τους ενήλικες που συνεργάζονται ( εκπαιδευτικούς, νηπιαγωγούς, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές,δασκάλους, ειδικούς παιδαγωγούς, ψυχολόγους,δασκάλους φυσικής αγωγής, )

Βασική εκπαίδευση – επίπεδα 1 & 2, ( Basic course 1 & 2)
Επίπεδο 1 Θεωρητικό υπόβαθρο, Βιωματική εκπαίδευση
Επίπεδο 2 Ημερίδα follow up – Στάση εμψυχωτή -Επίλυση προβλημάτων κατά την συνεδρία- επίδειξη της δουλειάς των εκπαιδευομένων

Μετά την παρακολούθηση και των τριών ημερών του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν αναγνωρισμένο πιστοποιητικό παρακολοθησης του σεμινιιηθεναι μέχρι 30 λ ύθησης της βασικής εκπαίδευσης στη μέθοδο Sherborne ( Certificate for Basic Course in Sherborne Developmental Movement )

Επίπεδο 3 διεθνές σεμινάριο προχωρημένου εκπαιδευτή της SDM
( International Advanced Practioners Course ( – Το ψυχοδυναμικό θεωρητικό πλαίσιο, η κινητική ανάπτυξη, η ανάλυση κίνησης με βάση το Laban, σύγχρονές τάσεις).

Επίπεδο 4- International Course Leader – Πρακτική ( δημιουργία , οργάνωση, εκπαίδευση νέων θεραπευτών

Ο Καγκιλέρης Παναγιώτης είναι Εργοθεραπευτής που δουλεύει με παιδιά με διάγνωση ΔΑΦ με διάφορα επίπεδα λειτουργικότητας και παιδιά με ΔΕΠΥ τα τελευταία 11 χρόνια. Το 2014 ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό του πρόγραμμα στο Brunel University του Λονδίνου ολοκληρώνοντας την πτυχιακή του εργασία με βάση την Sherborne ως μέθοδο χρήσης μοντέλων σε παιδιά με διάγνωση ΔΑΦ ηλικίας 7-11 χρονών στο ειδικό σχολείο της Νέας Μάκρης. Την ίδια χρονιά ολοκλήρωσε την εκπαιδευσή του ως διεθνής αναγνωρισμένος εκπαιδευτής της μεθόδου. Το 2014 -2015 συνεργάστηκε με την παιδοψυχιατρικη κλινική της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (του Νοσοκομείου η Αγία Σοφία ) με στόχο έρευνα ώς προς την αποτελεσματικότητας χρήσης της SDM σε παιδιά υψηλής λειτουργικότητας στο φάσμα του Αυτισμού ηλικίας 5-7. Οργανώνει ατομικά προγράμματα, ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων και εξωτερικών προγραμμάτων για παιδιά με ΔΑΦ απο το 2009.

Ο Αλαίσκας Θωμάς είναι εργοθεραπευτής που έχει ασχοληθεί με τις αναπτυξιακές διαταραχές παιδιών και εφήβων (κυρίως με την ΔΑΦ )
τα τελευταία 9 χρόνια.Το 2008 είχε την πρώτη επαφή με τη μέθοδο SDM και έκτοτε την εφαρμόζει στα πλαίσια ομαδικών θεραπευτικών προγραμμάτων αλλά και σαν αυτούσιο ομαδικό πρόγραμμα,κυρίως σε παιδιά με ΔΑΦ. Το 2014 ολοκλήρωσε την εκπαίδευση του ώς διεθνής αναγνωρισμένος εκπαιδευτής της μεθόδου. Συμμετείχε στο τομέα της παρέμβασης στην πτυχιακή εργασία του Π.Καγκιλέρη και στο κομμάτι της αξιολόγησης στην έρευνα που έλαβε χώρα στην παιδοψυχιατρική κλινική του πανεπιστημίου Αθηνών.Μετά από 9 χρόνια στην Αθήνα όπου εργάστηκε σε ατομικά προγράμματα σε ιδιωτικές κλινικές και στην κοινότητα, σε ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων και στον τομέα της αυτόνομης διαβίωσης για παιδιά και εφήβους με αναπτυξιακές διαταραχές, βρίσκεται πλέον στη Χίο όπου δουλεύει σαν εργοθεραπευτής και εφαρμόζει την SDM σε ενήλικες με ψυχικές διαταραχές , σε παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές και μαθησιακές δυσκολίες.

Ο Μπογέας Θοδωρής είναι εργοθεραπευτής, Msc. Είναι αναγνωρισμένος διεθνής εκπαιδευτής της μεθόδου Sherborne (International Course Leader). Έχει χρησιμοποιήσει και συνεχίζει να χρησιμοποιεί τη μέθοδο σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, σε παιδιά-πρόσφυγες, σε παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές, εγκεφαλική παράλυση και προβλήματα ψυχικής υγείας, ενώ έχει χρησιμοποιήσει τη μέθοδο σε ενήλικες που έχουν ανάγκη να έρθουν σε επαφή με το σώμα και τον εαυτό τους ξανά.

©2022 Sherborne Copyright All Right Reserved.